Àngels Ramos

Institution
Institut de Ciències del Cosmos
Departament de Física Quàntica i Astrofísica
Universitat de Barcelona, Spain